YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVLENDİRMELERİ

2547 sayılı Kanun uyarınca Türk soylu yabancı uyruklu öğretim elemanlarının Ülkemizde görevlendirilebilmeleri için ilgili birimlerin, aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak Rektörlüğe teklifte bulunmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

İlgili birimin Yönetim Kurulu kararı,

Öğrenim durumu ile ilgili belgeler,

Açık kimlik,

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu,

Erkekler için askerlik belgesi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 34.maddesi uyarınca yabancı uyruklu öğretim elemanı görevlendirilebilmesi için ilgili birimlerin, aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayarak Rektörlüğe teklifte bulunmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

a) İlk defa çalıştırılacaklar için:

Gerekçe,

İlgili birimin yönetim kurulu kararı,

Bilgi Formu,

Bilgi Derleme Formu,

Açık Kimlik Formu,

Vize Talep Formu,

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu, (yeni form)

Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği,

Yabancı dil eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul gören sertifikanın tercümeli örneği,

1 adet vesikalık fotoğraf.

b)Önceden aynı yerde çalışanlar için:

Gerekçe,

İlgili birimin Yönetim Kurulu kararı,

Bilgi Formu,

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu, (yeni form)

1 adet vesikalık fotoğraf.

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik