özlük hakları, hİzmetİçİ eğİtİm ve arşİv şube müdürlüğü

 • Hizmetiçi Eğitim İşlemleri
 • Aday Memur İşlemleri ve Yemin Töreni
 • Asalet tasdiki İşlemleri
 • İntibaklar (4046)
 • Askerlik Hizmeti Borçlanma İşlemleri
 • Askerlik Hizmeti Değerlendirmesi
 • Ücretsiz izin, süt izni, yarım gün izni, refakat izni, yurtdışı izin onayları
 • Birimlerden gelen yıllık izin, mazeret izni ve hastalık raporlarının dosyalama işlemleri
 • Ücretsiz izin borçlanma işlemleri
 • Disiplin, soruşturma ve sicil özeti işlemleri
 • Taşınır kayıt kontrol işlemleri
 • Akademik, İdari, Sözleşmeli ve Sürekli İşçi Personelin kimlik kartı düzenleme işlemleri
 • Emekli personel kimlik kartları ve teşekkür belgeleri düzenleme işlemleri
 • Akademik personel terfi işlemleri
 • İdari personel sicil işlemleri(8 yılda bir olumlu sicil terfi)
 • Bilgi Edinme Başvuruları
 • Öğrenim Değişikliği İşlemleri
 • Fiili hizmet işlemleri
 • Yüksek lisans, doktora ve hazırlık sınıfı değerlendirmesi işlemleri
 • Akademik ve İdari personel kıdem yılı hesaplama işlemleri
 • İdari personel terfi işlemleri
 • Çalışan ve Emekli personel Hususi damgalı pasaport işlemleri
 • Hizmet değerlendirmesine esas SGK yazışmaları
 • Sigortalı ve Bağ-Kur’lu hizmet değerlendirmeleri
 • Personel Daire Başkanlığı yıllık izin ve hastalık raporları takibi
 • Akademik Personel arşiv işleri(Tüm akademik personelin evraklarının arşivde dosyalanma işlemleri ve dosya kapaklarının değişimi, yenilenmesinin takibi)
 • Akademik arşiv düzeninin sağlanması
 • Klasör ve dosya eksikliklerinin temini
 • İdari Personel arşiv işleri(Tüm idari personelin evraklarının arşivde dosyalanma işlemleri ve dosya kapaklarının değişimi, yenilenmesinin takibi)
 • İdari arşiv düzeninin sağlanması.

Şube Personeli ve Görevleri

 Şube Müdürü
Çiçek EKER
1252
 Şef 
Özden CÖER
1261
 Bilgisayar İşletmeni
Ahmet ÖYKEN
 1273
 Ayniyat Saymanı
Kadriye ÇİFTÇİ
1262
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Fatma ERGÜZEL
 1272
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Kemal ÇALKIN
1275
 Bilgisayar İşletmeni
Müjgan BOZTAŞ  
1264
 Bilgisayar İşletmeni
Musa İLHAN  
 1258
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Sevgi AYAZ
1263
 • Kamu Hizmet Standartları
 • Havanı Koru
 • YÖK
 • ULAKBİM
 • e-türkiye
 • SGK
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik