görevleri


Rektörlüğe bağlı işlem yapılan birimlerin listesi:

 1. ·         Bilgi İşlem Daire Başkanlığı                (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 2. ·         Diğer Bölümler                                    (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 3. ·         Genel Sekreterlik                                (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 4. ·         Hukuk Müşavirliği Birimi                     (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 5. ·         İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı     (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 6. ·         Kütüphane ve Dok.Dai.Bşk.lığı          (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 7. ·         Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı          (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 8. ·         Personel Daire Başkanlığı                 (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 9. ·         Rektörlük Özel Kalem Birimi              (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 10. ·         Sağlık Kültür ve Spor Dai.Bşk.lığı      (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 11. ·         Strateji ve Geliştirme Dai.Bşk.lığı      (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 12. ·         Yapı İşleri ve Teknik Dai.Bşk.lığı       (Maaş ve Diğer Ödemeler)
 13. ·         Diğer Merkezler                                 (Diğer Ödemeler)

Rektörlüğe bağlı birimlere ait:

 • ·         Yolluk İşlemleri; (Yurtiçi ve Yurtdışı, Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu)
 • ·         Fazla Mesai (Özel Kalem, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yaz mesaisi ücretlerinin tahakkuku)
 • ·         Uzaktan Eğitim Merkezi Yayın Komisyonu, Canlı Ders koordinasyonu, Canlı Ders – Yönetimi,
 • ·         Uzaktan Eğitim Merkezi Sınav Görev ücretleri,
 • ·         Hizmet içi eğitim, Görevde Yükselme ek ders ödemeleri (Personel Daire Başkanlığı)
 • ·         Mesai ödemeleri,

4/d maaşlarının yapılması:

 • ·         İşçi maaşlarının yapılması,
 • ·         Sosyal Güvenlik Başkanlığına her ay mail ortamında primlerinin gönderilmesi,
 • ·         Kamu işçilerinin sözleşmelerine istinaden çocuk yardımı, ölüm yardımı, evlilik yardımı vb. sosyal ödemelerin yapılması,
 • ·         Kamu işçilerine ait sözleşmelerine istinaden alması gereken sendika ikramiyesi ve tediye ödemelerinin yapılması,
 • ·         İşçilerin bireysel emeklilik sistemine (BES) giriş yapılması,
 • ·         İşçilerden yapılan BES kesintilerinin sisteme yüklenmesi,
 • ·         İşçilerden yapılan BES işlemlerinin takibi.
 • ·         Kıdem Tazminatı ödemeleri,
 • ·         Mesai Ödemeleri,
Rektörlüğe bağlı birimlere ait:
 
 •         İlgili birimlerle maaş öncesi koordinasyon sağlanması,
 •         Naklen, yeniden ve açıktan atanan personelin özlük bilgilerinin kayıt altına alınması,
 •         Naklen giden personele personel nakil il muhabirinin düzenlenmesi,
 •         İstifa, ücretsiz izin ve askere giden personele yersiz yapılan ödemelerin kişi borcu açılması ve takibinin yapılması,
 •         Kıdem ve derece terfilerinin maaşa işlenmesi,
 •         Hayat sigortası sistemine kayıtlı personelin yatırmış oldukları primlerin maaşa işlenmesi,
 •         Sendika üyeliği olan personelin sendika işlemlerinin maaşa yansıtılması,
 •         İcra ve Nafaka kesintisi olan personelin kesintilerinin takibi,
 •         Kefalet aidatı kesintilerinin yapılması,
 •         Hastalık izinlerinin maaşa yansıtılması,
 •         Çocuk yardımının 6–18–25 yaş sınırlarının takibi,
 •         Asgari geçim indirimi oranlarının takibi,
 •         Dil Tazminatlarının oran ve tarihlerinin takibi,
 •         Maaş değişikliklerinin maaş programına girilmesi ve basılması,
 •         KBS bilgi sistemine maaş değişikliklerinin girilmesi,
 •         KBS bilgi sisteminden maaş hesaplamalarının yapılması ve ilgili dökümlerin alınması,
 •         Bordroların tahakkukunun ve personel bildirimlerinin hazırlanması,
 •         Maaştaki değişikliklerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin yapılması,
 •         Ödeme yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
 •         Sosyal yardımlar (Ölüm ve Giyecek).
 •         Basın ilan kurumu, Resmi Gazete ödemeleri.
 •         Üniversitemiz personelinin ölüm yardımı ödemeleri.
 •         Memurların bireysel emeklilik sistemine (BES) giriş yapılması,
4/a ve 4/b Kapsamında Çalışanların Maaşının Yapılması:
        
 • Üniversitemize yeni gelen kamu işçilerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Sosyal Güvenlik Başkanlığına her ay mail ortamında primlerinin gönderilmesi,
 • Kamu işçilerinin sözleşmelerine istinaden çocuk yardımı, ölüm yardımı, evlilik yardımı vb. sosyal ödemelerin yapılması,
 • Kamu işçilerine ait sözleşmelerine istinaden alması gereken sendika ikramiyesi ve tediye ödemelerinin yapılması,
 • İşçilerin bireysel emeklilik sistemine (BES) giriş yapılması,
 • İşçilerden yapılan BES kesintilerinin sisteme yüklenmesi,
 • İşçilerden yapılan BES işlemlerinin takibi,
 • Kıdem Tazminatı ödemeleri,

· Sosyal Güvenlik Kurumuyla Yapılan İşlemler:

 •         İşe giriş ve çıkış bildirgelerinin yapılması,
 •         Durum değişikliklerinde kayıt güncellemelerinin yapılması,
 •         Her ay düzenli olarak kesenek ve karşılıkların elektronik ortamda gönderilmesi,
 •         Üniversitemiz personelinin makam-temsil-görev tazminatlarına ilişkin ödeme işlemleri
 •         Üniversitemiz personelinin emekli ikramiyesi ödemeleri,
 •         Üniversitemiz bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna %20 oranında Genel Yönetim Gideri ödenmesi,

· Satın Alma İşlemleri:

 •         Personel Daire Başkanlığınca yapılan kırtasiye alımlarının yapılması,
 •         Aday memurlarının eğitimi için Devlet Personel Başkanlığından kitap satın alınması işlemleri,

· Akademik Jüri Ücret Ödemeleri:

 • Profesörlerin Jüri Üyeliği ödemelerinin yapılması.

Görevli Personel

 Şube Müdürü
Cafer KURU
 1279
 Şef
Erhan AGÜN
 1271
  Şef
Pelin ÖZTÜRK
 1277
 Şef
Yasin ÇİFTÇİ
 1269
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
İbrahim GÜLDAL
  
 Sözleşmeli İşçi
Hasibe AKBAŞ AKAR
 1278
 Sözleşmeli İşçi
Şahin BARIŞ
 1284
 • Kamu Hizmet Standartları
 • Havanı Koru
 • YÖK
 • ULAKBİM
 • e-türkiye
 • SGK
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik