görevleri

Rektörlüğe bağlı;Genel Sekreterlik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği Birimi, Diğer Bölümler ve Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İç Denetim ve Rektörlük Özel Kalem Birimi maaşlarının:
 • İlgili birimlerle maaş öncesi koordinasyon sağlanması,
 • Naklen, yeniden ve açıktan atanan personelin özlük bilgilerinin kayıt altına alınması,
 • Naklen giden personele personel nakil il muhabirinin düzenlenmesi,
 • İstifa, ücretsiz izin ve askere giden personele yersiz yapılan ödemelerin kişi borcu açılması ve takibinin yapılması,
 • Kıdem ve derece terfilerinin maaşa işlenmesi,
 • Hayat sigortası sistemine kayıtlı personelin yatırmış oldukları primlerin maaşa işlenmesi,
 • Sendika üyeliği olan personelin sendika işlemlerinin maaşa yansıtılması,
 • İcra ve Nafaka kesintisi olan personelin kesintilerinin takibi,
 • Kefalet aidatı kesintilerinin yapılması,
 • Hastalık izinlerinin maaşa yansıtılması,
 • Çocuk yardımının 6–18–25 yaş sınırlarının takibi,
 • Asgari geçim indirimi oranlarının takibi,
 • Dil Tazminatlarının oran ve tarihlerinin takibi,
 • Maaş değişikliklerinin maaş programına girilmesi ve basılması,
 • KBS bilgi sistemine maaş değişikliklerinin girilmesi,
 • Kontrol için Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı’nda Say 2000i sisteminde kontrol edilmesi,
 • Bordroların tahakkukunun ve personel bildirimlerinin hazırlanması,
 • Hazırlanan tahakkuk evraklarının ilgili birimlere imzaya gönderilmesi,
 • Maaştaki değişikliklerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimlerinin yapılması,
 • Ödeme yapılması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi,
 • Sosyal Yardımlar (Doğum, Ölüm, Giyecek),
 • Basın İlan Kurumu, Resmi Gazete ödemeleri.
4/c Kapsamında Çalışanların Maaşının Yapılması:
 • Sözleşme imzalayan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Sözleşme damga vergilerinin tahsil edilmesi,
 • Yıl içinde aldığı raporların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,
 • Her ay maaşlarının düzenli olarak yapılması,
 • Sosyal Güvenlik Başkanlığına her ay mail ortamında primlerinin gönderilmesi,
Sosyal Güvenlik Kurumuyla Yapılan İşlemler:
 • Emekli olan personelin makam, temsil ve görev tazminatının ödenmesi,
 • Emekli olan personelin emekli ikramiyesi ödenmesi,
 • İşe giriş ve çıkış bildirgelerinin yapılması,
 • Durum değişikliklerinde kayıt güncellemelerinin yapılması,
 • 4/c’li geçici işçilerin giriş ve çıkışlarının yapılması,
 • Her ay düzenli olarak kesenek ve karşılıkların elektronik ortamda gönderilmesi,
 • Üniversitemiz personelinin makam-temsil-görev tazminatlarına ilişkin ödeme işlemleri
 • Üniversitemiz personelinin emekli ikramiyesi ödemeleri
 • Üniversitemiz personelinin ölüm yardımı ödemeleri
 • Üniversitemiz bütçesinden Sosyal Güvenlik Kurumuna %20 oranında Genel Yönetim Gideri ödenmesi.
Diğer Ödemeler:
Rektörlüğe bağlı Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Rektörlük Özel Kalem Birimi, Rektörlük Diğer Bölümler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği Biriminin ve Diğer Merkezlere ait;
 • Yolluk İşlemleri; (Yurtiçi ve YurtdışıSürekli ve Geçici Görev Yolluğu)
 • Telefon faturaları (Personel Daire Başkanlığı),
 •  Fazla Mesai (Özel Kalem, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yaz mesaisi ücretlerinin tahakkuku),
 • Hizmet içi eğitim, Görevde Yükselme ek ders ödemeleri (Personel Daire Başkanlığı),
  Arazi Tazminatları (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı),
  Akademik Jüri Ücret ödemeleri.

Görevli Personel

   Şube Müdürü
Cafer KURU
 1279
   Şef
 Erhan AGÜN
 1271
   Şef
Pelin ÖZTÜRK
 1277
   Şef
Yasin ÇİFTÇİ
 1269
   Sözleşmeli İşçi
Hasibe AKBAŞ
 1278
   Sözleşmeli İşçi
Şahin BARIŞ
 1284
 • Kamu Hizmet Standartları
 • Havanı Koru
 • YÖK
 • ULAKBİM
 • e-türkiye
 • SGK
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Mevzuat Bilgi Sistemi
 • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik