GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca ders görevlendirmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı
 2547 sayılı Kanun'un 36. maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik personelinin görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca akademik personelinin diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca akademik personelin kamu kurumu ve vakıflarda görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca akademik personelin yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 40/a maddesi uyarınca akademik birimlerimizin ders görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 40/b maddesi uyarınca öğretim üyelerinin diğer üniversitelerde görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 40/a-d maddesi uyarınca Üniversitemiz öğretim elemanlarının ders görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 40/a-d maddesi uyarınca diğer Üniversite öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri
 2547 sayılı Kanun'un 58/k maddesi uyarınca öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri
 6245 sayılı Kanun'un 8 ve 14. maddeleri uyarınca akademik ve idari personelin görevlendirilmeleri
 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca öğretim elemanlarının yarı veya tam zamanlı olarak görevlendirilmeleri
 Hizmet Pasaportu Talep Formları
 Mahkemelerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri nedeniyle bilirkişi görevlendirmeleri


  

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik