Görevleri

-İdari personelin açıktan, naklen, yeniden atama işlemleri
-Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri
-İdari Personelin dolu kadro değişiklikleri
-İdari boş-dolu kadro ve unvan değişiklikleri
-190 SKHK uyarınca idari personelin kadro tahsis-tenkis işlemleri
-İdari personelin kadro cetvellerinin takip işlemleri
-Yargı işlemleri
-İdari Personelin Emekli Sicil Numarası ile ilgili işlemleri
-İdari personelin emeklilik işlemleri
-İdari personel istatistiki bilgiler
-İdari personelin e-Bütçe istatistiği
-İdari Personelin Kurum Sicil Numarası işlemleri
-4/C’ li geçici personele ilişkin işlemler
-Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama kadro işlemleri
-Yan ödeme cetvelleri
-İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi
-İdari personelin istifa ve müstafi işlemleri
-İdari personelin vekalet işlemleri
-4/B’ li ve İdari Personelin mal beyannamelerine ilişkin işlemler
-Sözleşmeli personel işlemleri
-İdari Personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri
-İdari personel için hizmet belgesi düzenlenmesi
-Bilgi edinme işlemleri
-İdari personelin İlgili Makama yazıları
-Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri
-Başkanlığımızca kayıt altına alınan dilekçelerle ilgili işlemler
-İdari personelin askerlik tecil işlemleri
YDK Denetim Raporlarının hazırlanması
3713 Sayılı Kanun Kapsamında Açıktan Atama İşlemleri
EKPSS Engelli Atamaları
-İdari personel açıktan, nakil, yeniden atama işlemleri
-Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri
-Sözleşmeli personel işlemleri
-İdari Personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri
-Bilgi edinme işlemleri
-Başkanlığımızca kayıt altına alınan dilekçelerle ilgili işlemler
-4/B’ li ve İdari Personelin mal beyannamelerine ilişkin işlemler
-İdari personelin askerlik tecil işlemleri
-Yargı işlemleri
-YÖKSİS de seferberlik ve savaş halinde insan gücü planlaması
-Seçim İşlemleri
-İdari personel açıktan, nakil, yeniden atama işlemleri
-Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri
-Geçici personele ilişkin işlemler
-İdari Personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri
-İdari Personel Emekli Sicil Numarası ile ilgili işlemleri
-İdari personelin emeklilik işlemleri
-İdari personel istatistiki bilgiler
-İdari personel e-Bütçe istatistiği
-İdari Personel Kurum Sicil Numarası işlemleri
-Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama kadro işlemleri
-SHÇEK ve EKPSS işlemleri
-İdari personel açıktan, nakil, yeniden atama işlemleri
-Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri
-İdari Personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri
-Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri
-İdari personelin vekalet işlemleri
-İdari personelin istifa ve müstafi işlemleri
-İdari personelin İlgili Makama yazıları
-İdari Personel Emekli Sicil Numarası ile ilgili işlemleri
-İdari Personel Kurum Sicil Numarası işlemleri
-İdari personelin askerlik tecil işlemleri
-İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi
-Birim faaliyet raporlarının hazırlanması

Görevli Personel

 Şube Müdürü
Figen ÖNAL
1251
 Şef
Meryem KARABIYIK 
1259

 Bilgisyar İşletmeni
Ayşe KELLECİ

 1276
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Mecit BİLGE

1270

 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Yalçın UYGUN
1274
  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik