Görevleri

· İdari personelin açıktan, naklen, yeniden atama işlemleri,
· Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri,
· İdari Personelin dolu kadro değişiklikleri,
· İdari boş-dolu kadro ve unvan değişiklikleri,
· Dolu boş tenkis tahsis uyarınca idari personelin kadro tahsis-tenkis işlemleri,
· İdari personelin kadro cetvellerinin takip işlemleri,
· Yargı işlemleri,
· İdari Personelin Emekli Sicil Numarası ile ilgili işlemleri,
· İdari personelin emeklilik işlemleri,
· İdari personel istatistiki bilgiler,
· İdari personelin e-Bütçe istatistiği,
· İdari Personelin Kurum Sicil Numarası işlemleri,
· Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama kadro işlemleri,
· Yan ödeme cetvelleri,
· İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,
· İdari personelin istifa ve müstafi işlemleri,
· İdari görevlere vekalet işlemleri,
· 4/B’ li ve İdari Personelin mal beyannamelerine ilişkin işlemler,
· Sözleşmeli personel alım istifa emeklilik işlemleri,
· Sürekli işçi alım işlemleri,
· İdari Personelin 13/b-4 birim değişikliği işlemleri,
· İdari personel için hizmet belgesi düzenlenmesi,
· Bilgi edinme işlemleri, CİMER işlemleri,
· İdari personelin İlgili Makama yazıları,
· Görevde yükselme ve Unvan değişikliği işlemleri,
· Başkanlığımızca kayıt altına alınan dilekçelerle ilgili işlemler,
· İdari personelin askerlik tecil işlemleri,
· 3713 Sayılı Kanun Kapsamında Açıktan Atama İşlemleri,
· EKPSS Engelli Atamaları,
· Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri,
· İdari personelin askerlik tecil işlemleri,
· Yargı işlemleri,
· YÖKSİS de seferberlik ve savaş halinde insan gücü planlaması,
· Seçim İşlemleri,
· Özelleştirme ile gelen personel atama işlemleri,
· SHÇEK ve EKPSS işlemleri,
· İdari personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi,
· Birim faaliyet raporlarının hazırlanması.

Görevli Personel

 Şube Müdürü
Figen ÖNAL
1251
 Şef
Meryem KARABIYIK 
1259
 

Bilgisayar İşletmeni
Ayşe KELLECİ

 1276
 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Mecit BİLGE

1270

 Bilgisayar İşletmeni
Yalçın UYĞUN
1274
  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik