görevleri

· 2547 sayılı Kanun'un 31. maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik birimlerinin ders görevlendirmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 33. maddesi uyarınca Üniversitemiz araştırma görevlilerinin lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışında görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamı,

· 2547 sayılı Kanun'un 36. maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik personelinin görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik personelinin diğer kurum, kuruluşlarda  döner sermaye kapsamında görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik personelinin kamu kurumları ve vakıflarda görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 39. maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik personelinin yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 40/a maddesi uyarınca Üniversitemiz akademik birimlerinin ders görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 40/b maddesi uyarınca öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 40/c maddesi uyarınca öğretim elemanlarının ders görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 40/a-d maddeleri uyarınca Üniversitemiz öğretim elemanlarının ders görevlendirilmeleri,

· 2547 sayılı Kanun'un 58/k maddesi uyarınca öğretim üyelerinin görevlendirilmeleri,

· 6245 sayılı Kanun'un 8 ve 14. maddeleri uyarınca akademik ve idari personelin geçici olarak görevlendirmeleri,

· 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca öğretim elemanlarının yarı veya tam zamanlı olarak görevlendirilmeleri.

· Görevlendirme ile yurt dışında görevlendirilen personelin Hizmet Pasaportu talep formlarının hazırlanması,

· Mahkemelerin veya kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri üzerine bilirkişi görevlendirmeleri,

· Akademik personelin, diğer kamu kurum ve kuruluşların talepleri nedeniyle geçici olarak belirli konularda uzman olarak görevlendirilmeleri,

Görevli Personel

 Şube Müdürü
Rıza ÖZSOY
1253
 Şef V.
İbrahim EROĞLU

1257

 Bilgisayar İşletmeni
Alper AKGÜN

1266

 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Mürüvvet ÇAPUR

1268

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik