ÖZLÜK HAKLARI, HİZMETİÇİ EĞİTİM ve arşiv ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ personeli GÖREV TANIMLARI

 Özlük Hakları, Hizmetiçi Eğitim ve Arşiv Şube Müdürü Görev Tanımı
 Özlük Hakları. Hİzmetiçi Eğitim ve Arşiv Şefi Görev Tanımı
 Özlük Hakları. Hİzmetiçi Eğitim ve Arşiv Ayniyat Saymanı Görev Tanımı
 Özlük Hakları. Hİzmetiçi Eğitim ve Arşiv Bilgisayar İşletmeni Görev Tanımı
 Özlük Hakları. Hİzmetiçi Eğitim ve Arşiv Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Görev Tanımı
 Özlük Hakları. Hİzmetiçi Eğitim ve Arşiv Memuru Görev Tanımı

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik