PASAPORT İŞLEMLERİ

1. PASAPORT İŞLEMLERİ

Pasaport başvuru işlemleri genel itibari ile ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürlüklerinden randevu alınarak yapılmaktadır,(https://randevu.nvi.gov.tr/default/index?type=3) web adresi üzerinden ’’e-pasaporta hemen başvur’’ kısmından gerekli adımları takip ederek randevu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Yaşlı, hasta ve engelli vb. vatandaşlarımızın işlemleri randevusuz olarak ta alınmaktadır, Randevusuz müracaat işlemleri kısıtlı sayıdadır.

 2. E - PASAPORT

Uluslararası standartlarda hazırlanan yeni e-Pasaportlar 1 Haziran 2011 tarihinden itibaren kullanıma sunulmuştur.

Pasaport başvuruları Türkiye'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce 81  ilin Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise bağlı bulundukları konsolosluklara yapılabilecektir.


A. HİZMET PASAPORTU (Gri Pasaport)

Kimler Alabilir:

Pasaport kanunu gereğince kendisine diplomatik (kırmızı) veya hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselerden;

-Hükümetçe, Hususi İdarelerce veya Belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara, 
-Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlara, 
-Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenler, 
-Bunların Eşleri, 
-Bu durumda olanların, yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocukları ile yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocukları,

Üniversitemiz Rektörlüğünce Yapılacak İşlemler:

Öncelikle Hizmet Pasaportu alacak personelin görevlendirme teklifinin yapılmış veya görevlendirme onayının alınmış olması gerekir. Bu şartları haiz personel bir dilekçe ile Rektörlük Makamına müracaat eder.

Bu müracaat üzerine Rektör tarafından onaylanan Pasaport Talep Formu ilgiliye teslim edilerek, Nüfus Müdürlüklerine müracaatı sağlanır.

Nüfus Müdürlüklerince Başvuru İçin İstenen Belgeler:

-Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış, Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu, 
-Nüfus Cüzdan aslı ve 1 adet fotokopisi 
-İlk defa pasaport alacaklar için 3 adet, Temditler (yenilemeler) için 1 adet, 50mm x 60mm ebadında cepheden çekilmiş vesikalık fotoğraf (Talep Formuna yapıştırılan fotoğraf hariç), 
-Daha önce herhangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi, 
-Pasaport Cüzdan Bedeli (Temditlerde ücret istenmez), 
-Reşit olmayanlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakatti (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilebilir), 
-Hizmet pasaportu almak isteyen şahısların eşlerinin veya 7 yaşından gün almış çocuklarının müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir. Pasaport teslim işlemleri bizzat hak sahipleri ya da kanuni vekiline teslim edilir.

B. HUSUSİ PASAPORT (Yeşil Pasaport)

Üniversitemiz Rektörlüğünce Yapılacak İşlemler:

Hususi pasaport almak isteyen Üniversitemiz personeli dilekçe ile Rektörlük Makamına müracaat eder.

Bu müracaat üzerine, kadro derecesine ilişkin bilginin bulunduğu belge ile Rektör tarafından onaylanan Pasaport Talep Formu ilgiliye teslim edilerek, Nüfus Müdürlüklerine müracaatı sağlanır.  (Emeklilik veya çekilme nedeniyle görevlerinden ayrılanlara, emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecelerini gösterir belge verilir)

Nüfus Müdürlüklerince başvuru için istenen belgeler:
1. a) Çalışanlar kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu ile müracaatta bulunabilirler ancak; emekli olan veya çekilme sebebi ile kurumları ile ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport müracaat formlarını bulundukları ilin Pasaport Şube Müdürlüklerinden temin edebilirler. 
b) Emekli veya çekilme (istifa) sureti ile görevlerinden ayrılmış olanların kurumlarından alacakları emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösterir belge mutlaka mühürlü olarak getirilecektir. 
c) "Emekli'' sıfatıyla kendisine eşine veya çocuklarına düzenlenmiş Hususi Damgalı Pasaportlarının temdit edilmesi veya değiştirilmesi talebinde bulunan vatandaşlarımız emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisini getirilecektir. 
2. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı çekilmiş fotokopisi getirilecektir. 
3. İlk defa müracaatta 4 adet 50mm X 60mm ebadında, temditte 3 adet aynı ebatta yeni çekilmiş (son 6 ay) vesikalık fotoğraf temin edilecektir. 
4. Varsa daha önce alınmış pasaportlar getirilecektir. 
5. Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlar için müracaat edilecekse kanuni mümessillerinin noterden veya bizzat Şubemize gelerek verecekleri muvafakat name gerekmektedir. 
6. Hak sahibinin vefatı durumunda eşinin vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi ve nüfus cüzdanının medeni durumu kısmının 'Dul' ibaresi ile yenilenmesi gerekmektedir. 
7. Hak sahibinin vefatı durumunda 18 yaşından küçük çocuklar vefat eden hak sahibinden emekli maaşı alsa dahi, diğer ebeveynin Hususi Pasaport almaya hakkı varsa 18 yaşına yararlanabilecektir. 
8. 18 yaşından büyük kız çocukları her ne sebeple olursa olsun Sosyal Güvenlik Kurumlarının birinden emekli aylığı alması yada ebeveynin vefatı nedeniyle kendisine emekli aylığı bağlanması durumunda Hususi Damgalı Pasaport alma hakkını kaybetmektedir. 
9. 18 yaşını doldurmuş kız çocuklarının ebeveynin hakkından yararlanabilmesi için gelir getirici bir işte çalışmıyor olması, bekar olması, (eğitim-öğretim durumu hariç) anne ve babası ile ikamet ediyor olması ve hak sahibinin müracaat esnasında tebliğ-tebellüğ belgesi imzalaması gerekmektedir. 
10. Pasaport için bizzat başvuruda bulunulur. Ancak hak sahibinin müracaata gelememesi durumunda eşinin ve çocuklarının pasaport almalarına ve pasaport işlemlerini yürütmelerine rıza gösterdiğine ilişkin hak sahibi tarafından verilen muvafakat name, vekaletname yada taahhütname ibraz edilmesi durumunda, hususi pasaport düzenlenerek kendilerine veya kanuni mümessillerine teslim edilecektir. 
11. 18 yaşını doldurmuş erkek çocuklarının öğrenci dahi olsa Hususi Damgalı Pasaport almaya hakları yoktur. 
12. Hususi Pasaport talebinde bulunan bayan eşinden ayrılmışsa ve velayeti kendisinde olan çocuklarına hususi pasaport çıkarmak istiyorsa; nüfustan vukuatlı nüfus kayıt örneği yada kesinleşmiş mahkeme kararı getirecektir. 
13. Hak sahibinin vefatı ile 18 yaşından büyük kız çocuklarının pasaport alma hakkı ortadan kalktığından, daha önceden alınan pasaportlar iade edilecektir, aksi halde yurtdışına çıkışlarda ellerinden alınarak iptal edilecektir. 
14. Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine, başkası ile evlenmemeleri kaydı ile Hususi Damgalı Pasaport verilir; dul eşin başkasıyla evlenip boşandıktan sonra nüfus kaydı Hususi Damgalı Pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat eden eşinin nüfus kaydına dönse dahi vefat eden eşinden dolayı kendisine bu tür pasaport verilmemektedir. Bu işlemle ilgili eşinin öldüğü, kendisinin bir daha evlenmediğini Nüfus Müdürlüğünden yeni tarihli vukuatlı nüfus kayıt örmeği getirmesi zorunludur.
15. Pasaport almak isteyen şahısların ve 7 yaşından gün almış çocuklarının müracaat esnasında parmak izlerinin alınması gerektiğinden bizzat müracaata gelmeleri gerekmektedir.
16. Pasaport harc bedeli yatırılacaktır.


 3. VİZE İŞLEMLERİ
Türk Vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerle ilgili detaylı ve güncel bilgileri Dışişleri Bakanlığının İnternet sitesinin Konsolosluk bölümünde bulabilirsiniz. Genel Müdürlüğümüzün çalışma alanındaki bazı ülkeler ise aşağıda yer almaktadır.

Türk Vatandaşlarının Tabi Olduğu Vize Uygulamaları

Aşağıdaki vize rejimi bilgilerinin güncel tutulmaları için  gerekli çaba gösterilmekle beraber, lütfen, bu bilgileri seyahat edeceğiniz ülkenin temsilciliğine de teyid ettiriniz!

Vize konusunda önemle dikkate alınması gereken hususlar:

Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapınız!

Çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2-3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir !

Vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz! Ayrıca, vizeden muaf olmanız halinde dahi, gideceğiniz ülkenin pasaportunuzda aradığı geçerlilik süresini öğreniniz. (Bazı devletlerin ülkeye girişte umuma mahsus ve resmi pasaportlarda aradığı asgari geçerlilik sürelerini görmek için tıklayınız.)

Yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür!

Vize başvurunuz reddedilebilir. Red nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadır!

VATANDAŞLARIMIZIN  SEYAHAT  EDECEKLERİ ÜLKE  BAKIMINDAN  VİZE  YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Afganistan: Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 
Almanya Federal Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Amerika Birleşik Devletleri: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Andorra:  T.C. vatandaşları gidecekleri güzergaha göre Fransa veya İspanya'nın vize rejimine tabidirler. 
Angola: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Antigua-Barbuda:  Diplomatik, hizmet , hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Arjantin:  Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Arnavutluk:  Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Avustralya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.   
Avusturya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Azerbaycan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Bahamalar: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma  Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Bahreyn: Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.  
Bangladeş: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Barbados: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma  Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır. 
Belçika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Belize: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Benin: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Beyaz Rusya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Butan:  Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Birleşik Arap Emirlikleri: Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Bolivya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Bosna-Hersek: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Botsvana: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Brezilya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Brunei: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Bulgaristan: Sadece diplomatik pasaport ile hizmet pasaportu hamilleri anılan ülkeye yapacakları bir aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.
Burkina Faso: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Burundi: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Cape Verde: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Cezayir: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Cibuti: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Çad: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Çek Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Çin Halk Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Resmi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları bir aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. 
Danimarka: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Doğu Timor: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri vizeye tabidir. Bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Doğu Timor sınır kapılarında 1 ay ikamet süreli vize verilmektedir. 
Dominika: Diplomatik, hizmet , hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. 
Dominik Cumhuriyeti: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizelerini sınır kapılarında bandrol tatbikiyle (10 ABD Doları) alabilmektedir.
Ekvator: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Ekvator Ginesi: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
El Salvador: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Endonezya: Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 14 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır. Umumi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Eritre: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Ermenistan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Estonya: Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.
Etyopya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Fas: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Fiji: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri dört ayı aşmayan turistik seyahatlerinde vizeden muaftır. Diğer amaçlı (eğitim, çalışma, araştırma v.s.) seyahatler için vize başvurusunun posta yoluyla Fiji’nin Brüksel Büyükelçiliğine yapılması mümkündür. 
Fildişi Sahili: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Filipinler: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Finlandiya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Fransa: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Gabon: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Gambiya: Diplomatik, Hizmet, Hususi hamilleri vizeden muaftır.  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Gana: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Gine: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Gine-Bissau: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Grenada: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, vizeden muaftır.15 Ocak-15 Mayıs 2007 dönemi için "Caricom Özel Vizesi" alınması zorunludur.  
Guatemala:  Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.  Guyana:Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 
Güney Afrika Cumhuriyeti: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır.
Gürcistan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.
Haiti: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Hırvatistan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri altı ay içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Hindistan: Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi, Hizmet  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Hollanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Hollanda Antilleri: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hollanda Antillerine bağlı Bonaire, Curaçao ve St. Maarten Adalarına seyahat edecek vatandaşlarımızın vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye’deki Hollanda Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.
Honduras: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Hong Kong: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Irak: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
İngiltere: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
İran: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
İrlanda: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
İspanya: Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport hamilleri altı ay içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise, vizeye tabidir.
İsrail: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
İsveç: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
İsviçre: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
İtalya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır (Vatikan için de geçerlidir).
İzlanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Jamaika: Diplomatik, hizmet , hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır (turistik amaçlı seyahatler için).  
Japonya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Kamboçya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Kamerun: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Kanada: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Karadağ: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri altı ay içinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. 
Katar: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Katar makamları ahiren aldıkları bir karar uyarınca anılan ülkeye gidecek işadamları ile turizm maksadıyla Katar'ı ziyaret edecek vatandaşlarımıza belirli koşulları (beraberinde 5000 Katar Riyali nakit para veya muadili geçerli bir kredi kartı bulunması, gidiş-dönüş uçak biletlerinin ibraz edilmesi, Katar'da 5 yıldızlı otellerden birinde rezervasyon yaptırılması, işadamlarının seyahatlerini Katar'da bulunan bir şirket aracılığıyla düzenlemeleri) karşılamaları kaydıyla Doha Uluslararası Havaalanında vize ita etmeye başlamıştır.
Kazakistan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Kenya:  Her tür pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizelerini 50 ABD Doları karşılığında Kenya sınır kapılarında alabilmekte; resmi (diplomatik, hizmet ve hususi) pasaport hamilleri ise vizeye tabi olmakla birlikte, vizelerini sınır kapılarından harçsız alabilmektedir.
Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY): Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Kırgızistan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Kiribati: Sadece diplomatik pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Hususi ve hizmet pasaportu ile Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise, vizeye tabidir.
KKTC: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Kolombiya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Kongo: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Zaire): Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Kore Cumhuriyeti (Güney Kore): Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Kore Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore): Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Kosova:  Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri altı ay içinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır (06 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerlidir).
Kosta Rika: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Kuveyt: Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Küba: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Laos: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Lesotho: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Letonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise altı ay içinde doksan ( 90 ) günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Liberya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Libya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Lihtenştayn: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Litvanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Lübnan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamillerine ayrıca sadece havalimanında olmak üzere sınırda vize ita edilebilmektedir. 
Lüksemburg: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Macaristan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, vizeden muaftır.
Madagaskar (Malagazi): Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Makau Özel İdare Bölgesi: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus pasaport hamilleri 15 güne kadar yapacakları seyahatlerde vizeden muaftır. Daha uzun süreli seyahatler için Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir
Makedonya:  Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Malavi: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Maldivler: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Malezya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Mali: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Malta: Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Mauritius: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.
Meksika: Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise, vizeye tabidir.
Mısır: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Moğolistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Moldova: Diplomatik ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeden muaftır. Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Monako: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet, ve Hususi  Pasaport hamilleri altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Monako’ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye’deki Fransa Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.
Moritanya: Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları üç aya kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Mozambik: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Myanmar (Burma veya Birmanya): Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma  Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Namibya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Nauru: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Nepal: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma  Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Nijer: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Nijerya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Nikaragua: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Norveç: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Oman: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. 
Orta Afrika Cumhuriyeti:  Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Özbekistan: Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri vizeye tabidir.
Pakistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Palau Cumhuriyeti:  Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Panama: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Papua Yeni Gine: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.   
Paraguay: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.  
Peru: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Polonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Portekiz: Diplomatik Pasaport hamilleri altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla,  vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Romanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, vizeden muaftır. 
Ruanda: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Rusya Federasyonu: Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi,  Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 
St. Cristopher Nevis: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
St. Lucia: Diplomatik, hizmet , hususi pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.
St. Vincent-Grenadines: Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.  
San Marino: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri ise altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.  
Senegal: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Seyşeller: Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportlar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizelerini sınırda alabilmektedir.
Sırbistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Sierra Leone: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Singapur: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Slovakya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Slovenya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Solomon Adaları: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Somali: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Sri Lanka: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. 
Sudan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Surinam: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Suriye: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Gerekli tetkik işlemlerinden ve Türkiye'deki Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı olduklarını gösteren Arapçaya tercüme edilmiş ve bağlı oldukları Valilikten onaylı belgeleri ibraz ettikten sonra tüccar, sanayici ve işadamlarına Suriye sınır kapılarında 6 aylık müteaddit giriş vizeleri ita edilebilmektedir.
Suudi Arabistan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Svaziland: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Şili: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Tacikistan: Diplomatik pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Tanzanya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Tayland: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Tayvan: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Togo: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Tonga: Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Trinidad-Tobago: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Tunus: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Tuvalu: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Türkmenistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımız vizeden muaf olmakla birlikte, davet edilmek ve pasaport bilgileri ilgili Türkmen makamlarına bildirilmek kaydıyla ülkeye kabul edilmektedir. Diplomatik pasaport hamili vatandaşlarımız vizeden muaftır. 
Uganda: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Ukrayna: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Uruguay: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Ürdün: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  Resmi ve umuma mahsus pasaport hamillerine Ürdün hava ve kara sınır kapılarında da vize ita edilebilmektedir. 
Vanuatu: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Venezuela: Diplomatik, hizmet, hususi ve umuma mahsus pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.
Vietnam: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Yemen: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi  Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Yeni Zelanda: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.  
Yunanistan:  Diplomatik ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeden muaftır. Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Zambiya: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaportlar vizeye tabidir.
Zimbabve: Diplomatik, Hizmet, Hususi  ve  Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Açıklamalar:

Yukarıda yer alan bilgiler sadece turistik amaçlı tek giriş vizeleri için geçerlidir. Öğrenim, çalışma, çok girişli vize, uzun süreli ikamet vb nedenlerle yapılacak seyahatlere ilişkin vize uygulamaları hakkında gidilecek ülkenin temsilciliğinden bilgi alınması, resmi göreve atananların ise Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik