2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.maddesi uyarınca yapılacak ders görevlendirmeleri

 


Üniversitemize bağlı birimlerde atanmış öğretim elemanı bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler.

Uygulamada birliğin sağlanması, iş ve zaman kaybının önlenmesi amacıyla teklif yazılarında "Üniversitemiz bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmamaktadır" ibaresinin bulunması ve aşağıda belirtilen belgelerin tekliflere eklenmesi gerekmektedir:

1-İlgili ders/derslerin verdirilmesi düşünülen öğretim elemanlarının dilekçesi,
2-İlgili ders/derslerin verdirilmesi düşünülen öğretim elemanları herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışıyor ise çalışmakta oldukları kurum ve kuruluşların söz konusu ders/dersleri vermelerine ilişkin uygun görüş yazıları,
3-Öğretim elemanının ilgili ders/dersleri vermesinin uygun görüldüğüne dair Yönetim Kurulu kararı,
4-Görevlendirme tablosu,
5-Her bir öğretim elemanı için düzenlenecek Öğretim Elemanı Bilgi Formu,
6-Diploma sureti,
7-Sosyal Güvenlik Kurumu ilişik belgesi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 40/a maddesi uyarınca yapılacak ders görevlendirmeleri

 

Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle görevli öğretim elemanları, bağlı bulundukları fakülte ve yüksekokullarda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi Üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 40/a maddesi uyarınca ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilebilir.

Uygulamada birliğin sağlanması, iş ve zama kaybıın önlenmesi amacıyla aşağıa belirtlen belgelerin teklilere eklenmesi gerekmektedir:

1-İlgili ders/dersleri verdirilmesi düşünülen öğretim elemanları için, bağlı bulundukları birimlerinden alınacak uygun görüş yazıları,
2-Görevlendirme tablosu. (İlgili ders/dersleri verdirilmesi düşünülen öğretim elemanı isimleri, (ortak zorunlu dersleri verecek okutmanlarla birlikte tabloya ilave edilecektir)

iletişim

Telefon: 0 (236) 201 12 50 / Birim Rehberi

Faks     : 0 (236) 201 14 40

Adres   : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

Personel Daire Başkanlığı

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45040

Yunusemre- Manisa - Türkiye

Eposta  : personel@cbu.edu.tr

 


 
  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik