Görevleri

· Birimlerden öğretim elemanı ihtiyaçları doğrultusunda kadro taleplerinin toplanması.

· Taleplerin kadro durumu uyarınca aktarma ve kullanma iznine dönüştürülmesi.

· Öğretim Elemanı kadrolarına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan Aktarma kullanma izinlerinin alınması

· Öğretim üyesi ilanı ile ilgili işlemler.

· Öğretim üyesi ilanında yer alan Profesör ve doçent kadro başvurularının kabul işlemleri.

· Öğretim üyesi kadrolarına atamalara ilişkin tüm işlemlerin yürütülerek atama kararnamelerinin düzenlenmesi ve birimlerine bildirilmesi.

· Öğretim elemanı ilanlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ilan sistemine girilmesi.

· Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalara ilişkin tüm işlemlerin yürütülerek atama kararnamelerinin düzenlenmesi ve birimlerine bildirilmesi.

· Açıktan atama kontenjan takibi.

· Dekan adaylarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklifi.

· Yüksekokul Müdürü atama işlemleri.

· Akademik personelin idari görevlendirmelerine ilişkin takip işlemleri. ( Müdür, Bölüm, Anabilim Dalı Bşk. vs.)

· Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu bölüm başkanı atama işlemleri.

· Doçentlik bilim sınavında görevli jürilerin ücret beyanlarının YÖKSİS üzerinden kontrolü ve onayı.

· Görevli veya izinli olan dekan ve müdürlerin vekalet onaylarının alınması ve birime bildirilmesi.

· Görevinden istifa eden veya müstafi sayılan öğretim elemanlarının onaylarının alınması ve birimine bildirilmesi.

· TUS ve YDUS adaylarının başvurularının kabulü ve atamalarına ilişkin tüm işlemlerin yürütülerek atama kararnamelerinin düzenlenmesi ve Tıp Fakültesi Dekanlığına bildirilmesi.

· Emeklilik talebinde bulunan öğretim elemanlarının emeklilik işlemlerinin yürütülmesi.

· Üst dereceli kadroları hak eden akademik personelin kadrolarının mevcut boş kadrolarla kadrolarının değiştirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na teklif edilmesi.

· 2547 sayılı Kanun’un 35.maddesine göre görevlendirme işlemleri.

· ÖYP kontenjanlarına ilişkin kadrolarının düzenlenerek atama ÖYP araştırma görevlilerinin atanma işlemleri.

· Öncelikli alan araştırma görevlileri kadrolarının düzenlenerek Öncelikli alan araştırma görevlilerinin atama işlemleri.

· Açıktan/yeniden atanacak öğretim elemanlarının güvenlik soruşturması işlemlerinin yürütülmesi.

· Üniversitemizin bilimsel ödül sürecinin yürütülmesi.

· Akademik teşvik ödeneği sürecinin yürütülmesi.

· Akademik personelin 2547 sayılı Kanun’un13/b-4 maddesi uyarınca birim değişikliği işlemleri.

· Akademik nakil giden personel işlemleri.

· Akademik personel mecburi hizmet devir işlemleri.

· Rektör’ün Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra tüm birimlere, tüm Üniversite Rektörlüklerine ve Manisa protokolüne bildirilmesi.

· Bilgi edinme birimince yönlendirilen başvuruların cevap, bilgi ve belgelerinin düzenlenmesi.

· Birimimizle ilgili işlemler nedeni ile idaremiz aleyhine dava açan kişilere ilişkin cevap bilgi ve belgelerin düzenlenmesi

· Öğretim elemanı görev süresi uzatımına ilişkin teklifler uyarınca yeniden atamalarının yapılması ve birimlere bildirilmesi.

· Akademik personelin Maliye Bakanlığı e-bütçe istatistiği.

· Akademik personelin Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama istatistiği.

· Akademik personel ve kadrolara ilişkin istatistikler, tablo ve grafiklerin oluşturulması ve güncellenmesi.

· Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı personel bilgi sistemine bilgi girişi işlemleri ve şifre işlemleri. (YÖKSİS)

· Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Araştırma ve Uygulama Merkezleri listesi güncelleme işlemleri.

· Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların ilgili birimlere dağıtımı.

· Akademik personelin mal beyannamelerine ilişkin işlemler.

· Akademik personelin hizmet belgesi işlemleri.

· Akademik personelin ilgili makama yazıları.

· Akademik personelin ad-soyadı değişikliklerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi

· Akademik kurum sicil numarası işlemleri.

· Birimlere mevzuat, bilgi ve belge açısından destek sağlanması.


Görevli Personel

 Şube Müdürü
Murat ÖNGEL
1254
 Şef
Sibel DUYGUN

1287

 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Ayça KAHRAMAN

1285

 Bilgisayar İşletmeni
Burkay ÇAKMER 
1255
 Bilgisayar İşletmeni
Gökhan Nuri KALAFATÇILAR

1283

 Bilgisayar İşletmeni
Nur Zuhal GÜLİÇER KOCAAĞA

1288

 Bilgisayar İşletmeni
Selda KÖROĞLU

1256

  • Kamu Hizmet Standartları
  • Havanı Koru
  • YÖK
  • ULAKBİM
  • e-türkiye
  • SGK
  • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
  • Mevzuat Bilgi Sistemi
  • Personel Bilgi Sistemi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik